پاورپوینت کامل حسابرسی پیشرفته دکتر وکیلی فرد

پاورپوینت کامل حسابرسی پیشرفته دکتر وکیلی فرد

پاورپوینت-کامل-حسابرسی-پیشرفته-دکتر-وکیلی-فردپاورپوینت کامل حسابرسی پیشرفته دکتر وکیلی فرد

۱۹ فصل دکتر وکیلی فرد

مناسب اساتید و همچنین کنفرانس دانشجویان و جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

فصل ۱ ) نقش حسابرسي در اقتصاد كشور به تعداد ۱۴ اسلاید

فصل ۲ ) آیین رفتار حرفه ای به تعداد ۱۴ اسلاید

فصل ۳ ) مسئولیت قانونی حسابرسان به تعداد ۴۴ اسلاید

فصل ۴ ) حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی حسابرسی به تعداد ۲۱ اسلاید

فصل ۵ ) نقش اقتصادی و اجتماعی رسیدگی و حسابرسی به تعداد ۲۴ اسلاید

فصل ۶ ) کنترلهای داخلی در سیستمهای کامپیوتری به تعداد ۱۸ اسلاید

فصل ۷ ) شواهد – چه نوع و چه مقدار به تعداد ۳۳ اسلاید

فصل ۸ ) نمونه گیری در حسابرسی به تعداد ۳۹ اسلاید

فصل ۹ ) کاربرگهای حسابرسی به تعداد ۱۷ اسلاید

فصل ۱۰ ) طراحي برنامه هاي حسابرسي رسيدگي به مدارك عمومي به تعداد ۸ اسلاید

فصل ۱۱ ) وجوه نقد و اوراق بهادار قابل دادو ستد به تعداد ۲۴ اسلاید

فصل ۱۲ ) حسابهای دریافتنی،اسناد دریافتنی و معاملات فروش به تعداد ۲۳ اسلاید

فصل ۱۳ ) موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته به تعداد ۶۵ اسلاید

فصل ۱۴ ) اموال ماشين آلات و تجهيزات استهلاک و تهي شدن به تعداد ۲۰ اسلاید

فصل ۱۵ ) حساب های پرداختنی و سایر بدهی ها به تعداد ۱۶ اسلاید

فصل ۱۶ ) بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ، زیان های احتمالی به تعداد ۳۸ اسلاید

فصل ۱۷ ) رسیدگی بیشتر به درآمدهاوهزینه ها تکمیل حسابرسی به تعداد ۲۵ اسلاید

فصل ۱۸ ) گزارش حسابرسان به تعداد ۱۶ اسلاید

فصل ۱۹ ) نقش اعتباردهی استاندردهای اعتباردهی به تعداد ۱۵ اسلاید

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0