کتاب و پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختار یافته و متا آنالیز ۳

کتاب و پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختار یافته و متا آنالیز ۳

کتاب-و-پاورپوینت-مفاهیم-پایه-مرور-ساختار-یافته-و-متا-آنالیز-3کتاب و پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختار یافته و متا آنالیز ۳

فایل کتاب به تعداد ۱۶۲ صفحه pdf

فایل پاورپوینت به تعداد ۱۰۰ اسلاید قابل ویرایش

تعریف دقیق موضوع تحقیق و سوال پژوهش

جستجوی مطالعات مزتبط با سوال پژوهش

سنجش کیفیت مطالعات

استخراج نتایج

آماده سازی اطلاعات برای متا آنالیز

مفاهیم اولیه متا آنالیز

نمودارهای اصلی در متا آنالیز و آزمونهای آماری مرتبط

موضوعات ویژه در متا آنالیز

دستورات برنامه stata برای انجام متا آنالیز

منابع

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0